Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 278 141 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Zdjęcia w galeriach.


Homoseksualizm. Recenzja książki.

środa, 30 stycznia 2013 11:09

Organizacje homoseksualne zyskują na całym świecie coraz liczniejsze

rzesze  zwolenników.

Pod ich silną presją rządy i parlamenty państw Europy np.Holandia

i świata U. S. A.  musiały się ugiąć i wyraziły zgodę na legalizację

związków   homoseksualnych i  lesbijskich.

Z  kolei  przeciwnicy  szermują  skrajnymi  hasłami, gdzie  na  samo

słowo  gej  reagują  " świętym  oburzeniem " i  najchętniej  wszystkich

"  kochających  inaczej " wysłaliby  do  piekła !

                                A  jaka  jest  prawda !

                                Kto ma  rację ?

 

Na  rynku  księgarskim  ( dostępna w internecie, wydana  przez

chrześcijańskie  wydawnictwo " Pojednanie " )  książka pt. " Homoseksualizm,

co  każdy  powinien  o  nim  wiedzieć " ? pastora  Tima  LaHaya, który

rzetelnie  i  bez  upiększeń  przedstawia  prawdziwy  świat  homoseksualistów.

Książka ta adresowana  jest  przede  wszystkim  do środowiska  gejowskiego,

gdzie  autor  w  kolejnych  rozdziałach  wyjaśnia  genezę  tego  zjawiska

(  błędy  wychowawcze  rodziców, a  zwłaszcza  matek, ich  nadopiekuńczość,

lub  zbyt  silna  dominacja. Bierność, lub  nieobecność  ojca  w  procesie

wychowawczym  dziecka, szczególnie  syna ), oraz  ukazuje  jego desstruktywny

wpływ  na  sferę  psychiczną  i  fizyczną  w  życiu  każdego, kto  przyjmuje  tę

orientację seksualną  za  swoją.

W  ich  świecie  nie  ma  miejsca  na  prawdziwą  przyjażń i  miłość.

Jest  tylko  samotność  i  przerażająca  pustka.

Autor z pomocą  Bibliii i  zawartych  w  niej  słowach  Jezusa  Chrystusa

wskazuję  drogę  wyjścia  z  mrocznego  labiryntu  homoseksualizmu

każdemu, kto tylko  szczerze i  z  całego  serca  tego  zapragnie.

Mat.9,10-12 "... Nie  potrzebują  zdrowi  lekarza, lecz  ci, co się żle mają".

Mat.11.28 " Pójdzcie  do mnie  wszyscy, którzy  jesteście  spracowani  i

obciążeni, a  Ja  wam dam  ukojenie ".

My, tzw. normalni, chrześcijanie, w  tej  książce  znajdziemy  zrozumienie

ich  mrocznego i  jakże  przerażającego  świata, ale  także  uświadomimy

sobie  zagrożenia  na  jakie  narażone  są  nasze  dzieci  i  młodzież ( pedofilia )

i  jak  będzie  wyglądał    świat  za kilka  lat, jeśli  Ty  i  Ja  niezrobimy  nic, aby

pochód  homoseksualizmu  zatrzymać !

Lektura  tej  książki  odmieni  każdego, kto po nią sięgnie

Poruszy do  głębi i  wstrząśnie  Twym  sumieniem, jak  żadna  inna.

Obok  tej  książki  nie  możesz  przejść  obojętnie !

 

                                                                  Ruth.

 

 

 

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (16) | dodaj komentarz

Sobota, czy niedziela.

niedziela, 02 grudnia 2012 15:34

Współczesne chrześcijaństwo dzieli się na " zwolenników "

święcenia soboty lub święcenia niedzieli. 

Należy postawić fundamentalne pytanie dlaczego tak jest ?

Co takiego wydarzyło się na przestrzeni 2 tys. lat, że wśród

chrześcijan nie ma jedności w tej zdawałoby się najważniejszej

kwesti. Wszak Jezus modlił się o jedność wśród uczniów,

o jedność taką, jaka łączyła Jego z Bogiem " Aby wszyscy byli

jedno, jak Ty Ojcze we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno

byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. " Jan.17.21.

Aby to zrozumieć prześledzmy to analizując poniższe fakty.

                    Dlaczego Sobota ?

Cały świat wraz z pierwszą parą ludzi Bóg uczynił w ciągu

6 dni, każdy dzień stworzenia trwał od wieczora do poranka,

pełne 24 godziny 1Mojż.1.5.

Gdy Bóg ukończył swoje dzieło, 7 dnia Pan odpoczął, pobłogosławił

dzień sabatu i poświęcił go 2Mojż.20,8-11.

Hebrajskie słowo SZABBAT znaczy- coś skończyć,od czegoś

odpocząć, świętować.Greckie słowo HAGIOS znaczy święty, oddzielony.

Bóg ustanowił ten dzień na pamiątkę stworzenia świata.

Ten dzień jest znakiem pomiędzy Nim [ Bogiem ], a Jego ludem

Ks.Wyj.31.13.Odnosi się to nie tylko do Izraela, ale do ludzkości 

wogóle, przecież Adam i Ewa nie byli Zydami !!!

Lud Izraela został zapoczątkowany dopiero od czasów Mojżesza

( wyjście z Egiptu ).

Sobota 4 przykazanie tak, jak cały dekalog jest ponad czasowy.

Sięga czasów stworzenia świata. Został dany przez Boga dla

człowieka " Ponadto rzekł im: Sabat jest ustanowiony dla człowieka,

a nie człowiek dla sabatu. " Mar.2.27.

Sabat jako święto było znane patriarchom przed potopem

- linia ludzi wierna Bogu Enosz 1Mojż.4.26.Henoch " chodził z Bogiem

1Mojż.5.24, Noe wraz z rodziną, tylko oni przeżyli potop 1Mojż.6.8.

Dalej był Abraham " był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego

co mu poleciłem..." 1Mojż.26.5 Podobnie postępowali inni patryarchowie.

Fakt święcenia sabatu był znany od zawsze wśród ludzi potwierdza to

Józef Flawiusz żydowski historyk, który tak pisze " Tak więc

uczy Mojżesz, że w ciągu owych sześciu dni powstał cały 

wszechświat i wszystko, co go napełnia, a siódmego dnia Bóg 

odpoczął, zaniechawszy już dalszego stwarzania. Dlatego my

również powstrzymujemy się od pracy w dniu siódmym nazywając go

sabbatem( szabatem ) co w jęz.heb.znaczy odpoczynek ".

( Antiquities of the Jews ks.1,r.1.sekcja1 ).

Co do powiedzenia na temat soboty ma największy autorytet,

Syn Boży Jezus Chrystus Mat.17.5. A oto Jego słowa jakie

powiedzial na początku swojej służby " Nie mniemajcie, że

pszyszedłem rozwiązać zakon, lub proroków..." Mat.5,17-19.

Jezus zawsze czynił Bożą wolę Ps.40,8.9; 111,7.8.{ wszystkie te cytaty 

z psalmów mówią o DEKALOGU, który jest nie zmienny i trwa na wieki!}.

Jezus Chrystus poprzez wszystkie dni swojej działalności na ziemi

przestrzegał 7 dzień tygodnia ( szabat ).On tylko ten dzień oczyścił

z ludzkich naleciałości i błędów tradycji wymyślonej przez ludzi

( faryzeszy ). Przywrócił rangę i pierwotny sens czczenia sabatu

jaka została nadana przez Boga na początku stworzenia.

Jezus jest Panem Sabatu Mar.2.28.

Podobnie postępowali uczniowie Jezusa. Oni też przestrzegali

7 dzień tygodnia, nawet po wniebowstąpieniu Jezusa.

Apostołowie w dalszym ciągu stali na straży czystości Ewangelii

i dekalogu, Bożego prawa, które jest wieczne i niezmienne !

Apostoł Jakub tak pisze " ktokolwiek bowiem zachowa cały zkon

,a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego ". Jak.2.10.

To wlaśnie w sabat zbierali się chrześcijanie w synagogach, aby 

słuchać Apostoła pawła o Ewangelii zbawienia Dz.Ap.13.14;16,13;

Dz.Ap.18, 1-4. Po czasach apostolskich dalej pamiętano i czczono

7 dzień tygodnia sobotę. Świadczy o tym następujące zdanie

znajdujące się w Konstytucji Apostolskiej chrześcijańskiego pisma

pochodzącego z końca 4 wieku n.e.

" O Panie Wszechmogący, Ty stworzyłeś świat przez Chrystusa,

ustanawiając sabat na pamiątkę, dlatego w tym dniu dajesz

nam odpoczynek od prac naszych w celu rozmyślania o 

Twoim zakonie ".

Historycy pózniejszych wieków tak opisują sobotę jako święto

wśród chrześcijan: " Starożytny sabat był przestrzegany wśród

chrześcijan Kościoła wschodniego ponad 300 lat po

śmierci Zbawiciela " ( E. Brevewood- Learned Tradise of Sabbat

str.17 ). Przestrzeganie sabatu było kontynłowane do 5 w.n.e.

( Lyman Coleman- Ancient Christianity Exemplifild ).

Kilka wieków ery chrześcijańskiej minęło zanim kościół chrześcijański

począł święcić niedzielę na wzór sabatu" ( W. Domville- The Sabbath

str.96. ). 

Sobota była przestrzegana jako dzień święty nie tylko przez

Kościół wschodni, ale także iroszkocki i to do 11w.n.e.

Dane historyczne wskazują, że nawet gdy niedziela stała się

powszechnym dniem odpoczynku, co miało miejsce dopiero

w 4 - 8 w.n.e. Sobota była postrzegana przez liczne grupy

i jednostki chrześcijańskie, aż do czasów nowożytnych.

Np. w 16w. wczasach Reformacji Bracia Polscy- Arianie.

Współcześnie sobotę jako dzień święty obchodzą Adwentyści

Dnia Siódmego, Baptyści Dnia Siódmego i Kośció Dnia Sobotniego.

              Geneza niedzieli.

Z chwilą Smierci naocznych świadków- apostołów, którzy stali

na straży czystości PRAWDY EWANGELII I SABATU 2Tes.2.7.

Tak o tym pisze Josse L. Harlbut- The Story of the Christian Church.

" Przez ponad 50 lat po śmierci ap. Pawła kościół skrywała kurtyna,

przez kłórą na próżno staramy się cokolwiek dostrzec.A kiedy 

ostatecznie kurtyna ta podnosi się ok. roku 120n.e. wskutek

pism najstarszych Ojców Kościoła, to znajdujemy Kościół pod

wieloma względami odmieniony od tego, jaki istniał w dniach

św. Piotra i św. Pawła." 

" To właśnie w tym okresie zapomnienia w historii ówczesnego

kościoła, rozpoczęło się odchodzenie od wiary apostolskiej "

pisze w swojej książce " Historia SAbatu i Niedzieli "- John Kiesz.

Do połowy 2 stulecia kościół odmienił swoje praktyki, tak bardzo

, że trudno rozpoznać w nim ten sam Kościół, który założył-

Jezus Chrystus i Jego Apostołowie.

Dwa pierwsze Kościoły, które w miejsce 7 dnia sabatu wstawiły

swój własny pogański 1 dzień tygodnia ( Dies Solis ), czyli ( dzień

słońca ) to Rzym i Aleksandria !

Miało to miejsce w 2 w.n.e. ok.130r.

Pisze o tym Kenneth Strand w swojej książce pt. " Jak niedziela

stała się powszechnym dniem świątecznym str. 18 i 19 ".

Cesarz Konstantyn wydał dekret w 321 r. n.e. nakazujący

święcić w miejsce Bożego 7 dnia tygodnia sabaty, pogański 

1 dzień tygodnia niedzielę ( dies solis ). Niedziela była związana

z kultem bóstwa Mitry, który był utożsamiany ze słońcem.

Pózniejsi Cesarze Rzymscy Teodozjusz i Walentynian znacznie

rozszerzyli te ograniczenia, zakazując w niedzielę wszelkich

rozpraw sądowych i załatwiania innych codziennych spraw.

Dalsze postanowienia w tej sprawie zostały wydane na soborach

w Orleanie w 538r.n.e. w Macon w 585r.n.e. w Norbonie w 589r.n.e.

A w końcu Karol Wielki  dekretem wydanym w 788r.n.e. w Akwizgranie

zakazuje wszelkiej pracy w niedzielę.

Mimo tych odgórnych nakazów, to wierni Bogu chrześcijanie

dalej trwali przy święceniu soboty.

Pisze o tym ks. W. Zalewski i wskazuje, iż sobota długo jeszcze

cieszyła się uznaniem w Kościele stając się dniem powszednim

dopiero w 8 w.n.e. , a formalny zakaz święcenia tego dnia 

wydano w 1441r. na Soborze we Florencji.

Innym bardzo ważnym wydarzeniem w dziejach Kościoła

Chrześcijańskiego był zamach na 10 przykazań ( dekalog )

a zwłaszcza na 4 przykazanie. Pierwotnie on brzmi tak 2Mojż.1-17.

Kto tego dokonał i dlaczego ?

Tym, kto ośmielił się podnieść rękę na niezmienne Boże 

przykazania ( dekalog ) jest Kościół Rzymskokatolicki !

Katechizm ułożony z polecenia Soboru Trydenckiego oświadcza

wprost " Spodobało się Kościołowi ( p.m.) Bożemu

święcenie dnia sobotniego przenieść na niedzielę ".

Kaznodzieja polski doby odrodzenia ks. Piotr Skarga

tak pisze " Przyczyny do postanowienia niedzieli były,

abyśmy się z Żydy nie mieszali, wiedząc iż zakon ich odmienny jest 

najlepszy, a iż niedziela większa ma wsobie tajemnice wiary naszej...

Okrom niedzielę kościół ( p.m. ) Boży tąż swą mocą inne święta

ustanowił na wspomnienie innych dobrodziejstw Pańskich,

które każdego wiernego na sumieniu obowiązują, aby je święcić..."

Na podstawie tych słów jasno widać, że ani Bóg, ani Jezus,

ani apostołowie nie zmienili soboty na niedzielę.

Zrobił to Kościół Katolicki !

Należy postawić pytanie kto temu Kościołowi dał takie prawo ?

Odpowiedz tego Kościoła brzmi " Gdyby nie miał tej władzy,

nie mógłby ustanowić niedzieli, pierwszego dnia tygodnia,

na miejscu święcenia soboty, siódmego dnia tygodnia, a więc

dokonać zmiany nie posiadając uzasadnienia w Piśmie Św. "

Pisze o tym Stephen Keenan " A Doctrinal Catechism str.174."

Na podstawie powyższych cytatów widać, że sami katoliccy 

teologowie przyznają otwarcie i szczerze, że na święcenie 

niedzieli nie mogą powołać się na autorytet Chrystusa, ani

apostołów, ani Pismo Święte.

Niedziela to twór na wskroś pogański wywodzący się z Rzymu !

Opierający się na pogańskich kultach solarnych.

Tertulian pisze "... jest rzeczą wiadomą, że my modlimy się

zwróceni ku wschodowi... dzień słońca poświęcony ku radości..."

( Apologetyk 16.10.11 ).

A tak opisuje to ks. dr. J.Sajdak " We wschodzącym słońcu

upatrywano figurę Chrystusa i Jego dzieło odkupienia... Dies Solis

- dzień słońca ( niem. Sonntag ) święcili chrześcijanie jako 

dzień radości..."

Pismo Św. nie daje podstaw do święcenia niedzieli.

Kościół Katolicki święcąc niedzielę musi uwzględnić tradycję.

" Gdybyśmy na samym Piśmie Św. chcieli polegać bez uwzględniania

Tradycji, powinniśmy też np. razem z Żydami święcić sobotę

zamiast niedzieli "( Rycerz Niepokalanej z 2.09.1935r.) I dalej

dlatego zródłem niedzieli nie jest Biblia, lecz katolicka tradycja

" My katolicy, mamy prawo święcić niedzielę na miejscu soboty...

zarówno my jak protestanci uznajemy w ten sposób naszą

katolicką tradycję ". ( Clifton Tractats of the Brotherhood St. Paul 

Vol.4. tract.4 str.15 ). I na koniec ostatni cytat.

Uczeni katoliccy przyznają, że święcenie niedzieli nie opiera się

na Piśmie Św. Oto wypowiedz Kardynała Jakuba Gibbonsa:

" Możecie przeczytać Biblię od Ks. Rodzaju do Obj. ś. Jana,

a nie znajdziecie ani linijki, która by potwierdzała święcenie

niedzieli. Pismo Św. nakazuje zachowania soboty, dnia którego

nigdy nie święciliśmy ".

Czy trzeba czegoś więcej! Te słowa jasno i dobitnie mówią

jakie jest pochodzenie niedzieli.

Inna przyczyna odrzucenia soboty to teologia ósmego dnia,

która swój początek bierze w filozofii Platona i naukach gnozy.

Te idee obce Pismu Św. zostały wprowadzone do chrześcijaństwa

w 1 i 2 w.n.e. " Spopularyzowali" i włączyli je do chrześcijaństwa 

Ojcowie Kościoła Rzymskiego Orygenes, Klemens, Augustyn i inni.

To oni zastąpili prawdy zawarte  w Piśmie Św. na pogańską 

hellenistyczną religię. Z biegiem czasu święty dzień odpoczynku

nadany przez Boga zamienili na pogańską niedzielę.

Niedziela jest pierwszym dniem tygodnia, lecz gnostycy widzieli

to inaczej. Stworzenie świata zajęło siedem dni- tydzień,

jego ukoronowaniem jest sabat. To wszystko dla gnostyków

było nie do przyjęcia. Wybrali niedzielę - pierwszy dzień tygodnia

i nazwali ten dzień ósmym dniem. Niedziela następuje po siódmym

dniu tygodnia, a więc można ją uznać za ósmy dzień.

Znaczy ,że jest to odrębny dzień, nie związany ze stworzeniem,

dzień istniejący poza normalnym tygodniem.

To wszystko miało oczywiście wymiar symboliczny.

Święcenie niedzieli dla chrześcijańskiej gnozy smbolizowało

odrzucenie materialnego świata i Jego Stwórcę, oznaczało

też uwolnienie od jarzma Starego Testamentu. Ponadto,

liczba osiem symbolizowała ósmy poziom kosmosu- niebiosa;

niedziela zatem symbolizowała zbawienie i powrót duszy do nieba.

Ojciec wczesnego Kościoła Rzymskiego św. Hilary pisał " Chociaż

dzień święty- sabat, został ustanowiony siódmego dnia, jest to

dzień ósmy, który także jest pierwszym, ten właśnie dzień święcimy,

gdyż on jest naszym doskonałym Sabatem ". 

Na koniec oddajmy głos Jezuicie Jeanowi Danielou, który pisze

" Zastąpienie dnia siódmego ósmym symbolizuje zastąpienie

judaizmu chrześcijaństwem. Dopiero gdy to sobie uświadomimy,

w pełni zrozumiemy smbolikę i prawdziwe znaczenie ósmego dnia.

Symbolika ta była wykorzystywana przez chrześcijan po to, aby

pokazywać wyższość niedzieli nad sabatem, stało się to przyczyną

walk i podziałów w chrześcijaństwie. Przejście z religi dnia siódmego

na religię dnia ósmego stało się symbolem przejścia z prawa na

ewangelię ". Teologią ósmego dnia posłużono się w walce o to,

aby zhellenizować chrześcijaństwo i zniszczyć hebrajskie dziedzictwo

apostolskiego kościoła. A przecież Pismo Św. mówi, że zbawienie pochodzi

od Żydów Jan.4.22! Bez Judaizmu nie ma Chrześcijaństwa ! 

Ten, kto tego nie rozumie zaprzecza samemu Bogu!

Apostoł Paweł pisał " Gdyż toczymy bój nie z krwią i z ciałem,

lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami , z władcami tego 

świata ciemności, ze złymi duchami na okregach niebieskich" Ef.6.12.

 

           oprac. Anna N. na podst. Allan Knight " Kryzys w kościele

pierwszych wieków " ; Emanuel Salmaj- " Sabat - Dzień Pański "

Jan Grodzicki- " Kościół dogmatów i tradycji " wyd. A.D.S.
Podziel się
oceń
2
0

komentarze (14) | dodaj komentarz

Cel i znaczenie Świątyni Jerozolimskiej.

czwartek, 15 listopada 2012 18:23

Bóg wyprowadził Żydów z niewoli egipskiej i za pośrednictwem

Mojżesza zawarł Przymierze ze swoim ludem ( wybranym ) Izraelem,

aby reprezentował Go [ Boga ] wśród ludów pogańskich.

Izrael był ambasadorem Boga na ziemi. Bóg- Stwórca Nieba

i Ziemi chciał zamieszkać pośród swego ludu. " Wystawią mi

świątynię, abym zamieszkał pośród nich " 2Mojż.25.8.

Świątynię wraz ze wszystkimi sprzętami uczyniono według

wzoru ukazanego na górze Synaj Mojżeszowi 2Mojż.25.9.

Początkowo miejscem kultu był Namiot Zgromadzenia -

Przybytek. to, tam w miejscu najświętrzym, za zasłoną

przechowywano Arkę Przymierza.

Świątynię w Jerozolimie wzniesiono 300 lat pózniej.

Materiały do budowy Świątyni Jerozolimskiej zebrał

Król Dawid. Jednak on sam nie mógł jej wybudować, ze

względu na prowadzenie licznych wojen 1Kron.5.3;1Kron.22.8.

Dopiero jego syn, Król Salomon wzniósł tę wspaniałą budowlę.

A ozdobił ją Chiram 1Krl.7.13.14;7,15-51.

Świątynia została wzniesiona w latach 966-959r.p.n.e.

Budynek Świątyni postawiono na wzgórzu Moria ( święta skała ),

która znajduje się w płn-wsch. części Jerozolimy, na której Abraham

złożył w " ofierze " swego syna Izaaka na rozkaz Boga.1Mojż.22.2; 22.13.

Świątynia mierzyła ok. 30m dł, 10m szer. i 15m wysokości.

Wybudowano ją w ciągu 7 lat 1Krn.6.38.

Cała Świątynia składała się z 3 części:

Z przedsionka zwanego po heb.ULAM,wprowadzającego do miejsca

świętego heb.HEKAL. Z tamtąd przechodziło się do miejsca

najświętrzego ( święte świętych ) heb. DEBIR. To tam znajdowała się

Arka Przymierza, którą oddzielała zasłona od reszty świątyni. 1Krl.6.19.

Skrzynia była wykonana z drzewa akacjowego obita blachą ze złota

na zewnątrz i wewnątrz.

W Arce Przymierza złożono kamienne tablice z 10 przykazaniami

( dekalog ) 1Krl.8.9. Wymiary Arki Przymierza heb.ARON HABRIT

to: ok. 140 na 80 na 80 cm. Skrzynię zakrywało wieko tzw. przebłagalnia

heb.KAPORET. Na wieku skrzyni były 2 postacie cherubów

klęczące na przeciw siebie, a skrzydła zakrywały ich twarze 2Mojż.25,10-21.

W HEKAL był ołtarz kadzenia 1Krl.6.22;7,48, stół na chleby pokładne

oraz 10 świeczników 1Krl.7.48. W pobliżu przedsionka na dziedzińcu

stał ołtarz całopaleń 1Krl.8.64; 2Krl.16.4 wraz ze " spiżowy morzem "

( zbiornik na wodę ) i 10 kadzi z brązu 1Krl.7.23-40.

Na dziedzińcu Świątyni odbywały się koronacje królów.

W 586 r.p.n.e.Król Babilonu Nabuchodonozor zburzył Swiątynię

i całe miasto Jerozolimę, a ludność została deportowana do Babilonu.

Po 70 latach dekret Cyrusa Króla Perskiego z 538 r. p.n.e.

zezwolił na na powrót do kraju Izraelitom. W 537 r. p.n.e. ustawiono

na terenie dawnej Świątyni ołtarz całopaleń.Dzięki staraniom

Zorobabela zakończono odbudowę Świątyni na pierwotnym miejscu

w 515 r.p.n.e. Ezd.6.15.W porównaniu do świetności i bogactwa

pierwszej świątyni za rządów Króla Salomona, ta druga już jej 

nie dorównywała wystrojem. W DEBIR nie było Arki Przymierza,

która przed zburzeniem świątyni Salomona została ukryta przez

kapłanów i lewitów. W HEKAL nie było jak pierwotnie 10 świeczników,

tylko stał jeden świecznik siedmioramienny.

Druga Świątynia w okresie hellenizacji Judei za panowania Antiocha4

Epifanesa w 164 r.p.n.e. doznała uszczerbku. Zrabowano skarbiec świątyni,

a 2 lata pózniej świątynię dedykowano Zeusowi Olimpijskiemu.

Dopiero Juda Machabeusz w 165 r.p.n.e. przywrócił w świątyni pierwotny

kult Boga Izraela. Herod Wielki był Idumejczykiem i chciał zapewnić sobie

przychylność wśród narodu Izraela, dlatego powiększył i upiększył świątynię.

Prace rozpoczął w 20 r.p.n.e. Teren świątynny rozciągał się od wzniesienia

Bezeta do Fortecy Antonia. Na dziedziniec zewnętrzny prowadziło 8 bram,

4 bramy po stronie zach.2 bramy po płd., a po jednej bramie po stronie 

płn. i wsch. Budowę ukończono 10 r.n.e. Prace zdobnicze trwały jeszcze 

do 64 r.n.e. Dwa lata pózniej wybuchło powstanie żydowskie i 6.08.70r.n.e.

żołnierze rzymscy pod wodzą Tytusa spalili Świątynię i miasto.

Obecnie na wzgórzu świątynnym stoi meczet tzw.Kopuła Skały z 7w.n.e.

A po południowej stronie meczet Al- Aksa z 8w.n.e.

Służba kapłanów i lewitów w Świątyni.

W Świątyni Jerozolimskiej pełnili służbę kapłani, którzy pochodzili

z rodu Aarona ( jego 3 synowie i ich potomkowie, aż do do zburzenia

świątyni w 70 r.n.e. ). Tylko oni mieli prawo dotykać Arki Przymierza

1Krl.8.6. Podstawowym zadaniem kapłanów były czynności kultowe.

Składali ofiary w Świątyni ze zwierząt za grzechy w imieniu swoim,

jak i za grzechy całego ludu Izraela.

Ofiary składane przez kapłanów w świątyni dzieliły sie na:

1. Ofiary przebłagalne: dla uzyskania oczyszczenia i przebłagania.

2. Ofiary całopalne na znak poświęcenia się Bogu.

3. Ofiary biesiadne, przyjazń i wspólnota z Bogiem zostaje przywrócona

i staje się zródłem radości.

Szaty Arcykapłana w zależności od wykonywanej posługi, były 

dwojakiego rodzaju. Inne szaty były do codziennej posługi, szaty

święte 3 Mojż.16.4 Arcykapłan wkładał je tylko jeden raz w roku.

W Dniu Pojednania.

DZIEŃ POJEDNANIA przypadał w dzień 10 dnia 7 miesiąca Tiszri.

( przełom września i pazdziernika ).W dniu tym, oprócz codziennego

ceremoniału ofiarniczego 4 Mojż. 28,1-4 i oprócz ofiary cielca,

składanego dla oczyszczenia najwyższego kapłana i jego domu

3Mojż.16.6 oraz ofiary z kozła z okazji Wielkiego Święta- SZabatu

4Mojż.29,7-11, była jeszcze składana specjalna ofiara- ofiara z

kozłów na oczyszczenie świątyni i i zgromadzenie ludu.

Tylko ten jeden raz w roku Arcykapłan wchodził ubrany w specjalne

szaty święte 3Mojż.16.4, które wkładał je bezpośrednio przed

przystąpieniem do usługi pojednania do miejsca najświętszego

( święte śiętych ) za zasłoną, gdzie znajdowała się Arka Przymierza

i kropił krwią wieko skrzyni ( przebłagalnę ).

Ceremonia ta wskazywała na Jezusa Chrystusa. Jego śmierć

na krzyżu poza murami Jerozolimy.

Pomocnikami kapłanów byli lewici.

LEWICI to potomkowie Lewiego ( jednego z 12 synów Jakuba ),

a ściśle jego 3 synów.Gersona, Kehata i Meriego.

Od nich pochodzą 3 rody lewickie. Bóg wodrębnił ich jako

swoja własność ( oddzielił ) ich do posługi przy Świątyni 4Mojż.3.41.

Lewici nie byli brani pod uwagę przy przy podziale ziemi między

pokolenia Izraela. Ich dziedzictwem był Bóg.Byli poświęceni Bogu.

Jednak przydzielono im z działów innych plemion 48 miast z pastwiskami.

Dzięki temu przywódcy religijni narodu byli obecni na całym terytorium

państwa Izrael.Lewici pełnili służbę pomocniczą w Świątyni.

Ich zadaniem była troska o liturgię ( oprawa muzyczna, śpiew ).

Król Dawid niektórych lewitów przeznaczył do służby urzędniczej 

i sędziowskiej. Pomagali kapłanom w wyjaśnianiu prawa Mojżeszowego.

Pozostawali na służbie od 25 do 50 roku życia 4Mojż.8,23-26.

Nie mieli prawa zbliżać się do miejsca najświętszego DEBIR,

ani do ołtarza. Byli podzieleni podobnie jak kapłani na 24 zmiany.

Cały system ceremonialny związany ze Świątynią opisany

w Starym Testamencie wskazywał na dzieło pojednawcze w

osobie Jezusa Chrystusa Mat.5.17.

Kult świątynny, kapłani, lewici i wszystkie święta jakie obowiązywały

w Izraelu były tylko cieniem dóbr przyszłych Heb.10.1.

Ofiary ze zwierząt nie miały  same w sobie mocy zmazywania

grzechów ludzi Heb.10.4.

Gdy Jezus Chrystus wziął na siebie wszystkie grzechy ludzkości,

jako Baranek Boży na krzyż , wymazał nasz list dłużny ( rejestr

grzechów ) Kol.2,8-15, który obciąża każdego człowieka przed Bogiem.

Zapłatą za grzech jest śmierć Rz.6.23.

Jezus Chrystus jest zwycięzcą !  Zwycięscą nad grzechem, śmiercią

i grobem Obj.1,17.18. To On rozbroił nadziemskie władze i 

zwierzchności, czyli szatana i jego demony Kol.2.15.

W chwili, gdy Jezus na krzyżu powiedział wykonało się

wświątyni od góry do dołu rozdarła się zasłona, która

oddzielała miejsce najświętsze ( debir ) od reszty

świątyni Mat.27,50.51.

Z tą chwilą zakończył się system ceremonialny

( składanie ofiar ze zwierząt )!!!

Przymierze zawarte między Bogiem, a ludem Izraela

za pośrednictwem Mojżesza straciło swoją moc!

Zostało unieważnione Heb.7.12.

Jezus chrystus jako Arcykapłan nowej duchowej

świątyni, która składała się z żywych kamieni -

ludzi zbawionych we krwi Jezusa Chrystusa 1Ptr.2,5.6.

Jezus poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie 

zapoczątkował Nowe Przymierze Heb.8,10.13.

 

                     Oprac. Anna N.

Na podst. St. Kosowski " Oczyszczenie Niebieskiej Świątyni ".

Mały Słownik Biblijny wyd.Św.Antoniego z 2006 r.Podziel się
oceń
1
0

komentarze (20) | dodaj komentarz

Biblia a kara śmierc

sobota, 27 października 2012 14:02

Przepisy prawne Starego Testamentu mogą się nam

wydawać surowe, a nawet " barbarzyńskie " w świetle

współczesnego humanitaryzmu i praw człowieka, ale

czy napewno, aż tak bardzo nie przystają do nas.

Cywilizacji 21 wieku?

Analiza Ks. Wyjścia 21,12-14 i innych ksiąg Starotestamentowych

pozwoli zrozumieć, dlaczego prawo Starożytnego Izraela

charakteryzowało się taką " surowością ".

                Przepisy dotyczące przemocy Ks.Wyjścia 21,12-14.

1.Kto uderza człowieka, że ten umrze, poniesie śmierć

   ( pobicie ze skutkiem śmiertelnym ).

2. Miasta ucieczek winnych zapobiegały wendecie.

3. Zasadzka na blizniego, aby go zabić jest winny śmierci.

    ( morderstwo z premedytacją ).

Za zabicie zwierzęcia należało się odszkodowanie pieniężne

dla właściciela zwierzęcia.

Zwierzęta są towarzyszami ludzi, lub służą za pożywienie.

Życie zwierząt nie jest tak cenne, jak życie ludzkie.

Zwierzęta nie są stworzone na Boże podobieństwo.

Ale to nie upoważnia do złego ich traktowania!!!

Należy im się ze strony ludzi opieka i dobre traktowanie,

ponieważ są żywymi istotami, które czują ból,ale i radość,

przywiązanie i lojalność wobec człowieka.

Co Ks. Liczb 35,16-18 mówi o mordercy?

Dla mordercy nie ma miejsca schronienia.

Ks. Liczb 35.31 ( 4 Mojż ) Nie wolno przyjmować

okupu za życie zbujcy, którego uznano za winnego

śmierci. Winien on ponieść śmierć.

1 Kr.20.42 wypuszczenie kryminalisty z więzienia= dalsze

morderstwa !

Porywacze ponoszą śmierć Ks.Wyjś.21.16; Ks.Powt.Prawa 24.7.

Kara śmierci ma uświadamiać, że ludzkie życie jest

bardzo cenne. Kara ta w rzeczywistości afirmuje wartość

życia. Potencjalny morderca wie, że zostanie wyeliminowany

ze społeczeństwa, ponieważ stanowi zagrożenie dla zdrowej

tkanki społeczeństwa.

Obrona własna - zabicie kogoś w stanie wyższej konieczności.

1. Samoobrona przed włamywaczem jest uzasadniona Ks.Wyjś.22.2

 Morderstwo zarówno  niesprawiedliwe, jak też rozmyślne.

* zabicie ( afekt ) niesprawiedliwe lub przypadkowe,

* egzekucja przestępcy ( społeczna samoobrona )

  sprawiedliwa i celowa,

* zabicie ( obrona własna ) sprawiedliwe i celowe,

* samoobrona ( po zadaniu przypadkowej śmierci )

  sprawiedliwa, lecz przypadkowa,

Obrona przed osobami nie rozsądnymi - 

nieodpowiedzialnymi Ks.Wyjś.21,28.29.

Zwierzę bodzie, agresywne psy - należy je uśpić.

Właściciel takiego zwierzęcia poniesie śmierć, gdy ich 

nie uśpi, jeśli wie , że są niebezpieczne dla otoczenia.

To człowiek ( właściciel ) odpowiada za zachowanie zwierząt.

Świadkowie: Na podstawie 2 lub 3 świadków skazuje się

winnego na śmierć Ks.Powt.Prawa 17.6; 19.5.

 Fałszywy świadek jest winny śmierci ( krzywoprzysięstwo )

Ks.Powt.Prawa 19,16-19.

Heb. słowo ratsach - zabijaj, morduj w znaczeniu celowym

jak i przypadkowym. 

          Zakaz zabijania samowolnego, nieusprawiedliwionego

          czyli morderstwa.

Nowoczesne prawo humanistyczne jest łagodne dla

kryminalistów, a surowe dla niewinnych.

Prawo biblijne jest surowe dla kryminalistów,

lecz ochrania niewinnych oraz słabych ( wdowy,

sieroty, biedaków i tych, którzy go nienaruszają.

Zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę np. kradzież.

Jeśli złodziej spieniężył ukradzioną rzecz i  wydał wszystkie 

pieniąsza jakie za nią dostał. Taka osoba staje się " niewolnkiem"

pokrzywdzonego i musi odpracować warość skradzionej rzeczy.

Po spłaceniu długu taka osoba jest ponownie wolna. 

Ks.Powt.Prawa 15,12-14.

Bóg powiedział do Izraela " czyń dobrze - trzymaj się 

moich przykazań i praw, a będzie ci się dobrze wiodło,

ale jeśli odstąpisz odemnie narazisz się na brak

błogosławieństwa w swoim życiu ( dostaniesz się pod

działanie szatana i jego aniołów ) i Ja cię nie obronię

( element wolnej woli = wybór człowieka ).Ks.Powt.Prawa

30,15-20.

                                Oprac. Anna

 

 

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (13) | dodaj komentarz

O nas.

sobota, 27 października 2012 11:12

Jesteśmy twórcami tego bloga.

Pochodzimy z różnych denominacji.

Oboje jesteśmy biblijnymi chrześcijanami.

Mieszkamy w dwóch różnych miastach.

W Zielonej Górze i Częstochowie.

                            Ania i Andrzej


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (12) | dodaj komentarz

Zdjęcia w galeriach.


środa, 21 lutego 2018

Licznik odwiedzin:  15 167  

O moim bloogu

Ta strona przeznaczona jest dla Chrześcijan Ewangelicznych, pochodzących z różnych denominacji. Dla tych, którzy z różnych powodów wystąpili ze " swoich" kościołów, lub tkwią w nich i nie wiedzą dok...

więcej...

Ta strona przeznaczona jest dla Chrześcijan Ewangelicznych, pochodzących z różnych denominacji. Dla tych, którzy z różnych powodów wystąpili ze " swoich" kościołów, lub tkwią w nich i nie wiedzą dokąd iść. Co dalej... pozwoli się odnaleźć wszystkim chrześcijanom , którzy mieszkają- żyją na duchowej pustyni. Obecnie nie mają żadnego kontaktu z ludźmi, którzy myślą i czują podobnie jak oni. Ta strona pozwoli nawiązać ze sobą kontakt wszystkim tym , którzy tego pragną. Jak to zrobić? To bardzo proste! Napisz do nas. My spróbujemy nawiązać kontakt z osobami o podobnych przekonaniach.

schowaj...
eXTReMe Tracker

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Archiwum

Kalendarz

« luty »
pn wt śr cz pt sb nd
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728    

Statystyki

Odwiedziny: 15167
Wpisy
  • liczba: 43
  • komentarze: 101
Galerie
  • liczba zdjęć: 9
  • komentarze: 1
Bloog istnieje od: 1986 dni